Vỏ động cơ nhôm với mạch làm mát nước

Vỏ vỏ động cơ bằng nhôm với mạch làm mát bằng nước được ép đùn và thực hiện lưu thông nước làm mát trong lớp vỏ bên trong Lấy đi nhiệt tạo ra khi động cơ đang chạy Quá trình này làm cho vỏ động cơ gần như không có tản nhiệt Lưu thông nước thay thế quạt làm mát.