Cột lều nhôm

Trong những năm qua cột lều nhôm đã duy trì sức mạnh trong khi các kỹ sư đã tìm ra cách để giảm trọng lượng bằng cách thu hẹp đường kính cực và độ dày tường. Nhôm Chalco sử dụng quá trình "anodizing xanh" trên cột lều nhôm của chúng tôi, làm cho các cực bền hơn và chống ăn mòn. Anodizing nhôm chalco loại bỏ một giai đoạn đánh bóng đòi hỏi phải sử dụng axit phot pho và nitric, hộp độc hại.