Ống nhôm 1050 1060 1070

1050 1060 1070 ống nhôm, bề mặt của ống cuộn là mịn màng, không có lỗ chân lông, không có mặc, và nitơ được duy trì. Nó được sử dụng cho thiết bị bay hơi, bình ngưng và như vậy trong điều hòa không khí tủ lạnh.