Ống nhôm 7A04 7A09 7A15 7B05

Ống nhôm 7A04 7A09 7A15 7B05 là một xử lý nhiệt và tăng cường hợp kim của hệ thống Al-Zn-Mg-Cu. Sức mạnh của nó cao hơn so với nhôm cứng. Nó được đặc trưng bởi sức mạnh năng suất của nó gần với độ bền kéo và độ dẻo, và độ nhạy cảm của nó với nồng độ căng thẳng là mạnh mẽ, đặc biệt là khi chịu tải trọng rung động và tải tĩnh lặp đi lặp lại. Do đó, việc thiết kế các bộ phận, quá trình sản xuất và quá trình lắp ráp cần phải tránh nghiêm ngặt sự tập trung căng thẳng và hình thành căng thẳng bổ sung.