Ống nhôm 3A21 3003

Trong trạng thái ủ, 3003 3A21 ống nhôm dẻo của họ là rất cao. Trong bán lạnh cứng, độ dẻo là tốt, lạnh được làm cứng, độ dẻo thấp, khả năng chống ăn mòn là tốt, khả năng hàn là tốt, và tài sản cắt là xấu. Một phần tải thấp, chẳng hạn như một thùng dầu, xăng hoặc một ống dầu bôi trơn, đòi hỏi độ dẻo cao và khả năng hàn tốt, và được sử dụng trong môi trường lỏng hoặc khí đốt.