Thanh nhôm 2014

2014 thanh nhôm được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi độ bền và độ cứng cao (bao gồm cả nhiệt độ cao). Rèn nặng, tấm dày và vật liệu ép đùn được sử dụng trong các bộ phận cấu trúc máy bay, thùng nhiên liệu giai đoạn đầu tiên của tên lửa nhiều giai đoạn và các bộ phận tàu vũ trụ, bánh xe, khung xe tải và các bộ phận hệ thống treo.