Thanh nhôm 7022

7022 thanh nhôm có hiệu suất hình thành tốt, chống ăn mòn, khả năng hàn, sức mạnh mệt mỏi, và sức mạnh tĩnh trung bình. Nó thường được sử dụng cho các thùng nhiên liệu, liên quan, và các bộ phận kim loại tấm của xe vận tải và tàu, khung đèn đường cụ, và lắp đặt làm lạnh, tháp truyền hình, thiết bị khoan, dây đinh tán, vv