3003 3103 ống nhôm liền mạch

Ống nhôm liền mạch 3003 3103 chủ yếu được sử dụng cho các bộ phận tải thấp đòi hỏi độ dẻo cao và khả năng hàn tốt, làm việc trong môi trường lỏng hoặc khí, chẳng hạn như ống dẫn dầu xăng hoặc bôi trơn, các thùng chứa chất lỏng khác nhau và các bộ phận tải sâu nhỏ khác, dây được sử dụng để làm đinh tán.