6005 6105 6041 Ống nhôm 6042

Hợp kim 6005 được sử dụng rộng rãi để đùn vật liệu nhôm nói chung. Tất cả các phần ép đùn và đường ống đòi hỏi sức mạnh vật liệu hơn hợp kim 6063 có thể được sản xuất bởi hợp kim này. Giống như hợp kim 6063, chúng là hợp kim Al-Mg-Si tinh khiết. Ngoại trừ Mg và Si, không có yếu tố hợp kim được chứa, Mg2Si là giai đoạn tăng cường duy nhất, và tất cả mg và si hình thức Mg2Si. Nó có hiệu suất đùn tuyệt vời và độ nhạy dập tắt thấp, và có thể được sử dụng để dập tắt trực tuyến của máy đùn.